Descripció

L’objectiu del Centre és ajudar a millorar la qualitat de vida de persones amb pèrdua d’audició, mitjançant un estudi complet previ i una adaptació personalitzada, amb un seguiment continuat.

Vídeo